1 10 11 12 13 2a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9

Dzisiaj:427
Wczoraj:540
W tygodniu:2770
W miesiącu:1924
Ogólnie:615288

Kto jest online

1
Online

04-04-20

Projekty

Informuję, że 20 marca 2020 r. zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zgodnie z rozporządzeniem od 20 marca do 10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 7 oraz Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Mławie prowadzona będzie nauka zdalna.
W zaistniałej sytuacji przygotowane zostały tygodniowe plany nauczania z uwzględnieniem równomiernego obciążania uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zróżnicowania tychże zajęć.
W ramach nauczania na odległość nauczyciele będą wykorzystywali m.in. środki rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz własne pomysły i materiały.
Będą również podejmowali działania mające na celu ocenianie opanowywanej wiedzy i umiejętności.
Zachęcam Państwa do kontaktu z nauczycielami, jeżeli będzie zachodziła taka konieczność poprzez elektroniczne środki komunikacji.
Głównym narzędziem w procesie nauczania zdalnego będzie dziennik Librus, przez który będą przesyłane wszelkie informacje i materiały. Bardzo Państwa proszę o regularne sprawdzanie wiadomości w dzienniku.
W przypadku nauczycieli przedszkola, którzy nie mają możliwości kontaktu poprzez Librusa, do komunikacji z rodzicami będą wykorzystywane inne środki np. grupowe konta na Facebooku itp.
W załączniku przesyłam tygodniowe plany dla dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola.

Mariusz Lempek
Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie

Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz  pracowników, informuję, że od 16 marca 2020 r. do odwołania nastąpi ograniczenie kontaktów ze szkołą. Bardzo proszę o załatwianie wszelkich formalności poprzez kontakt telefoniczny, a jeżeli zachodzi konieczność osobistego Państwa stawiennictwa w placówce, proszę o wcześniejsze wykonanie telefonu w celu uzyskania informacji i zaleceń ze strony pracownika administracji. 
Nr telefonu do sekretariatu :
692 489 036
23 654 38 76  

Mariusz Lempek
Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie

W związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem i zawieszeniem zajęć do 25 marca 2020 r., bardzo proszę o uświadomienie dzieciom, że nie jest to czas ferii, dlatego ważne jest, by przestrzegać zaleceń i pozostawać w domach. Proszę zachęcać dzieci do samodzielnej nauki i korzystania z platformy e-podręczniki.
Link do platformy:
https://epodreczniki.pl

Mariusz Lempek
Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie

11 marca w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbył się turniej polonistyczny dla uczniów klas piątych. Podczas zmagań dotyczących ortografii, interpunkcji, literatury i gramatyk,i trójki uczniowskie reprezentujące klasę, musiały rozwiązać szereg zadań, w których sprawdzane były ich umiejętności dotyczące naszego pięknego języka. Rywalizacja między poszczególnymi klasami była niezwykle wyrównana. Trzy klasy zdobyły identyczna liczbę punktów dlatego postanowiono przyznać trzy równorzędne pierwsze miejsca.

Mistrzami języka polskiego zostali:
V d – Martyna Czupryn, Alicja Budzichowska, Dominika Potrzuska
V e – Emilia Wydra, Oliwia Brydzińska, Amelia Podlewska
V s – Gabriela Bergolc, Lena Brzezicka, Julia Prorok
Gratulujemy wszystkim uczniom reprezentującym swoje klasy ogromnej wiedzy dotyczącej języka polskiej.

Zdjęcia

Uczennica naszej szkoły -Zuzanna Brzezińska otrzymała  stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe w ramach projektu: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka”. Uroczyste wręczenie stypendium z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika  odbyło się w 9 marca w Zespole Policealnych Szkół Medycznych w Ciechanowie. Serdecznie gratulujemy Zuzi i wszystkim pozostałym nagrodzonym oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do przedszkola mają możliwość potwierdzana woli przyjęcia dziecka w formie elektronicznej, bez konieczności osobistego stawiania się w placówce. Wystarczy zalogować się na stronie, przez którą przeprowadzana była rekrutacja (Nabór 2020).
Ze względu na obecna sytuację (zagrożenie koronawirusem) rekomendujemy tę formę potwierdzania woli.
Link do potwierdzania woli :
https://nabor.pcss.pl/mlawa/przedszkole/logowanie

Potwierdzenie woli należy składać w dniach od 16 do 18 marca 2020 r. do godz. 16.00.


Mariusz Lempek
Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie
 

9 marca uczniowie z klasy I b wybrali się do szkolnej biblioteki, żeby poznać pracę bibliotekarza. Pani E. Kowal przygotowała ciekawe zajęcia, podczas których dzieci zobaczyły, czym zajmuje się bibliotekarz, oprócz wypożyczania dzieciom książek. Obejrzały różne księgi, katalogi, które prowadzone są w bibliotece. Sprawdziły, jak stempluje się książki.  Dzieci były zaskoczone czynnościami, które musi wykonywać bibliotekarz.  Na koniec każde dziecko zasiadło do maszyny do pisania i napisało samodzielnie swoje imię. Zwód bibliotekarza jest super!

Edyta Nowińska

Zdjęcia

Szanowni Rodzice.
Informuję, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w dniach 12 i 13 marca 2020 r. w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie, ze względu na nasilające się w kraju przypadki zachorowań spowodowanych przez koronawirusa, nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Bardzo proszę o odpowiedzialne podejście do sytuacji i nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły i przedszkola. Tylko w wyjątkowych sytuacjach w czasie tych dwóch dni zapewniona zostanie opieka ze strony nauczycieli.
Natomiast w dniach od 16 do 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 7 oraz Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Mławie wszelkie zajęcia zostają całkowicie zawieszone.
Nauczyciele w tych dniach mogą poprzez dziennik Librus przekazać uczniom zadania do samodzielnej pracy w domu. 
Informuję również, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Szczegóły dotyczące zawieszenia zajęć oraz zalecanego zachowania w tym czasie znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach.
Bardzo też proszę o śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia

Mariusz Lempek
Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie

W związku z podpisaną przez Miasto Mława umową z Centrum Medycznym Corten Medic na opiekę stomatologiczną dla uczniów mławskich szkół zapraszam wszystkich uczniów klas I – VIII oraz dzieci 5 i 6-letnie na bezpłatna profilaktykę stomatologiczną. Nowocześnie wyposażony samochód będzie służyć młodym Pacjentom, dzięki czemu rodzice nie będą ponosili dodatkowych kosztów związanych z leczeniem, czy dojazdem do dentysty. Koszty świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego udzielane w dentobusie będą pokrywane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszyscy rodzice zainteresowani profilaktyką stomatologiczną swoich dzieci (przegląd stomatologiczny, instruktaż higieny jamy ustnej, fluoryzacja, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie zębów, lakowanie) proszeni są o uzupełnienie oświadczenia zgody i złożenie w sekretariacie szkoły.
Druk oświadczenie dostępny jest u wychowawców klas oraz w załączniku.
Lekarz stomatolog przeprowadzi przegląd tylko tym uczniom, którzy dostarczą do szkoły oświadczenie o zgodzie do 27 marca 2020 r.

Dentobusu pojawi się przed naszą placówką:

  • 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)
  • 24 kwietnia 2020 r. (piątek)

Serdecznie zapraszam!
M. Lempek
Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie

Wielką umiejętnością jest posługiwanie się językiem ojczystym w sposób poprawny i czysty, ale prawdziwym mistrzostwem jest namalować obraz uczuć i myśli, które nam towarzyszą, za pomocą słów. Poezja jest niczym innym jak obrazem emocji namalowanym słowami. Poezja uczy, bawi, wzrusza, sprawia, że stajemy się wrażliwsi i bogatsi. Uczniowie klas I- III już po raz kolejny zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie w szkolnych eliminacjach do Warszawskiej Syrenki. Z grupy czternastu uczestników dwóch zostało wyłonionych przez komisję do reprezentowania szkoły na szczeblu powiatowym. Są to Adam Barioni, uczeń klasy I a oraz Wiktor Giełdowski, reprezentujący klasę III e. Gratulujemy!

Dorota Dalka
Marta Barioni

Zdjęcia